Задать вопрос

ПОСЛУГИ ЮРИСТІВ І АДВОКАТІВ В  УКРАЇНІ.

ЗАГАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЮРИСТА ТА АДВОКАТА

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Усна консультація юриста та адвоката. 200
Письмова консультація юриста та адвоката. 300
Виїзна консультація юриста та адвоката. 500
Ознайомлення з матеріалами справи на будь-якій стадії цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 300
Юридичний аудит документів. 500
Розробка стратегії юридичного супроводу. 300
Досудове вирішення спорів (підготовка претензії) 500
Підготовка позовних заяв. 800
Підготовка апеляційних скарг. 1000
Підготовка касаційних скарг. 1200
Підготовка мирових угод. 500
Підготовка процесуальних документів (заяв, клопотань, пояснень). 200
Участь представника у судовому засіданні. 800
Представництво інтересів клієнта в державних та недержавних установах. 500
Подача документів безпосередньо в державні та недержавні установи та через поштове відділення. 200

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Припинення, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним. 500
Визнання недійсним шлюбного договору, застосування наслідків недійсності шлюбного договору. 500
Стягнення аліментів, збільшення чи зменшення розміру аліментів. 500
Визначення місця проживання дитини, участь у вихованні дитини. 500
Позбавлення  батьківських прав, поновлення батьківських прав. 500
Встановлення батьківська, материнства. 500
Скасування усиновлення  (удочеріння ) чи визнання його недійсним. 500
Поділ майна (рухомого та нерухомого) набутого за час перебування у шлюбі подружжя. 500
Складання проекту шлюбного договору, договорів якими врегульовуються сімейні відносини з будь яких питань, що виникають під час перебування у шлюбі, спільного проживання сім’єю. 300
Складання проектів договорів про порядок користування житловім будинком, квартирою, іншою будівлею чи спорудою, земельною ділянкою. 300
Складання  проектів договорів про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя. 300
Складання проектів  договорів купівлі – продажу, міни, дарування, довічного утримання  (догляду), застави частки одного із подружжя у справі спільної сумісної власності. 300
Вжиття правових заходів щодо виділу в натурі частки одного із подружжя у праві спільної сумісної власності або визначення порядку користування майном. 500
Здійснення захисту сімейних прав та інтересів шляхом встановлення правовідношення, примусового виконання добровільно не виконаного обов’язку, припинення правовідношення  та його анулювання, припинення дій порушуючих сімейні права, відновлення правовідношення  існувавшого до порушення права, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, зміни правовідношення , визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади їх посадових і службових осіб. 500

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (захист підозрюваного, обвинуваченого,  свідка, потерпілого, цивільного позивача або відповідача)  під час досудового розслідування. 500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь при проведенні допитів, очних ставок, обшуків, виїмок, та інших слідчих/процесуальних  діях) під час досудового розслідування 500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні ( відвідування обвинуваченого/підозрюваного у слідчому ізоляторі) під час досудового розслідування. 500
Оскарження  дій і рішень слідчого, прокурора, судді  на досудовому розслідуванні. 500
Підготовка адвокатом процесуальних документів (запитів, клопотань, заяв, скарг, заперечень  та інших документів) під час досудового розслідування. 500
Ініціювання  та організація проведення необхідних та незалежних експертиз. 500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь адвоката при розгляді кримінальної справи в судах першої інстанції,  апеляційному, касаційному, Верховному суді України). 1000
Заперечення проти дій судді, відвід складу суду і інших учасників процесу. 500
Оскарження вироків суду.
Представництво інтересів на стадії виконання вироку (визначення місця відбування покарання, умовно – дострокове звільнення від відбування покарання, заміна не відбутої частини покарання більш м’яким видом покарання, дострокове погашення судимості, зняття судимості). 500
Оскарження дій і рішень адміністрації колонії або іншого органу, що відає виконанням покарання. 500
Вимога адвоката про відшкодування моральної та майнової шкоди при незаконному кримінальному переслідуванню клієнта, за яким визнано право на реабілітацію. 500

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 300
Спори про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії  або утриматися від вчинення певних дій. 300
Спори про стягнення  з  суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю. 500
Спори про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. 300
Оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів  владних повноважень,  які стосуються інтересів конкретної особи. 300
Спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно – правових   актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 500
Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (податкові спори, спори з приводу нарахування внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, тощо). 500
Оскарження указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно – правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України. 500
Встановлення законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно – правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. 500

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Захист інтересів вкладників в поверненні грошових коштів  у випадку банкрутства банку включаючи роботу з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 500
Реструктуризації кредитної заборгованості – списання частини боргу, погашення кредиту єдиним платежем із зменшенням суми заборгованості, розміру щомісячних платежів та розміру відсотків, перенесення строків платежів по кредиту. 1000
Визнання кредитних договорів недійсними на підставі незаконного підвищення відсотків, нав’язування банком отримання кредиту у валюті, прихованих платежів і т.і. та повернення позичальнику сплачених ним на користь банку коштів. 1000
Визнання поруки припиненою – звільнення поручителя від відповідальності по сплаті кредитної заборгованості. 1000
Визнання іпотечного договору або договору застави недійсними  і виведення майна з-під заборони відчуження. 1000
Захист клієнта при стягненні банком заборгованості за договором фінансового лізингу та «кредитній картці». 500
Стягнення із банку на користь вкладників або їх спадкоємців, коштів за договором банківського вкладу, а саме суми вкладу, процентів за користування вкладом, 3% річних та суми інфляційних втрат, які нараховуються до моменту фактичного повернення банком вкладу. 1000
Юридичний аудит кредитних договорів, договорів поруки, іпотеки, застави та договорів банківського вкладу. 500
Захист від дій колекторських організацій. 500
Захист боржника у виконавчому провадженні – скасування постанов про відкриття виконавчого провадження, постанов про арешт майна, публічних торгів. 1000

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Розробка договорів: поставки, оренди, позики, про надання послуг та інших. 300
Складання попередніх договорів, угод та будь-яких правочинів на будь-який предмет з будь-якими умовами, що не суперечать законодавству України. 300
Представництво інтересів клієнта при взаємодії з органами державної влади. 1000
Представництво інтересів клієнта на переговорах з постачальниками, покупцями та іншими можливими контрагентами. 500
Представництво інтересів клієнта в корпоративних спорах. 300
Представництво інтересів клієнта в банківських спорах. 300
Послуги юриста у правовому аналізі будь-яких видів договорів. 300
Складання листів, довідок, заяв на будь-який предмет здійснення господарської діяльності. 200
Розробка внутрішніх документів, у тому числі, протоколів і статутів. 200
Абонентське обслуговування підприємств (усна, письмова консультація, договірна робота, трудові відносини). 800
Консультація та складання відповідних документів з кадрових питань. 300

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Податкове структурування окремих угод та транзакцій для підвищення ефективності та зменшення податкового навантаження  при експорті або імпорті, виплаті доходів, придбанні або продажу нерухомості. 500
Податкове структурування бізнесу, в тому числі з використанням компаній з юрисдикцій де менші ставки оподаткування. 500
Здійснення юридичного аудиту та рекомендацій щодо оподаткування окремих транзакцій, в тому числі правочинів з корпоративними правами, нерухомим та рухомим майном, об’єктами інтелектуальної власності. 500
Оперативна підтримка адвоката при проведенні податкових перевірок платників податків та зустрічних звірок. 500
Представництво  інтересів платників податків у податкових спорах (нарахування податкових зобов’язань та фінансових санкцій, стягнення, розстрочення, відстрочення або списання податкового боргу платника податків, застосування податкової застави, накладання арешту на банківські рахунки та майно, реалізації майна для погашення податкового боргу). 300
Оскарження актів перевірок, повідомлень – рішень податкової (до вищестоящого органу та суду). 500

ДОПОМОГА ПРИ ДОРОЖНЬО – ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОДАХ ТА ПО СТАТТІ 130 КУпАП

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Оскарження дій чи бездіяльності поліції, протоколів, постанов по питанням дорожньо – транспортних пригод та по статті  130 КУпАП. 1000
Повернення посвідчень на право користування транспортним засобом чи продовження дії тимчасових посвідчень на право користування транспортним засобом. 500
Допомога адвоката  в проведенні оцінки залишкової вартості автомобіля. 200
Допомога адвоката у стягненні страхового відшкодування в результаті ДТП. 500
Допомога адвоката у стягненні відшкодування моральної і матеріальної шкоди нанесеної в результаті ДТП. 500

РЕЄСТРАЦІЯ, ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЄДРПОУ

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Реєстрація ФОП (фізична особа-підприємець). 800
Реєстрація ТОВ, ПП. 1500
Реєстрація Благодійних фондів, Громадських організацій. 1500
Перереєстрація ТОВ, ПП, Благодійних фондів, Громадських організацій. 1000
Ліквідація ФОП (Фізична особа-підприємець). 1000
Ліквідація ТОВ, ПП, Благодійних фондів, Громадських організацій, і т.і. 1500
Ведення справи про банкрутство на стороні банкрута. Дог.
Ведення справи про банкрутство на стороні кредитора. Дог.
Отримання витягу, виписки, довідки, та інших документів. 200

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Представництво інтересів клієнта  в разі порушення прав інтелектуальної власності, неправомірного використання торгових марок та фірмових найменувань, недобросовісної конкуренції та реклами, поширення «піратської» або контрафактної продукції. 500
Підготовки договорів в сфері захисту прав інтелектуальної власності. 300
Розробка договору (ліцензійного, ексклюзивного). 300
Реєстрація знаків для товарів та послуг. 500
Реєстрація винаходів та корисних моделей. 1000
Реєстрація промислових зразків. 1000
Реєстрація авторських та суміжних прав. 800
Сертифікація продукції. Дог.
Проведення попереднього пошуку торгової марки. 300
Отримання сертифікатів у сфері захисту прав інтелектуального права. 200
Отримання свідоцтва в сфері захисту прав інтелектуального права. 200

ПОСЛУГИ З НЕРУХОМІСТЮ

Вид послуги

Вартість в гривні

від

Правовий аудит об’єкту нерухомості, що купується (перевірка правовстановлюючих документів на земельну ділянку та інше нерухоме майно, аналіз можливих існуючих обтяжень та наявності відповідних дозволів  у забудовника). 500
Допомога адвоката при реєстрації права на нерухомість, узаконенні самовільного будівництва, супроводі  угод з нерухомістю, переведенні  житла у нежитловий фонд. 500
Представництво інтересів клієнта  в Центрі надання адміністративних послуг, органах містобудування та архітектури, органах земельних ресурсів та інших органах і організаціях. 300
Допомога адвоката при реєстрації права власності на землю,  на використання землі, зміні цільового призначення , приватизації , присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці, експертній грошовій оцінці земельної ділянки,  отриманні довідки про відсутність будівель на земельній ділянці 500

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро

від

Усна консультація юриста та адвоката по господарським питанням. 10
Письмова консультація юриста та адвоката по господарським питанням. 10
Виїзна консультація юриста та адвоката по господарським  питанням. 20
Ознайомлення з матеріалами господарської  справи на будь-якій стадії  цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 10
Юридичний аудит документів по господарським питанням. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по  господарським питанням. 10
Представництво в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово – промисловій палаті України. 70
Реєстрація представництва іноземної компанії. 180
Юридичний аудит міжнародних документів по справі. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по справі. 20
Участь в процесі досудового вирішення спорів. 40
Представництво інтересів клієнта в судах України. 40
Підготовка процесуальних документів по справі. 20
Розробка договорів любої складності в галузі міжнародного права. 40
Юридичний аудит міжнародних договорів. 20

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро

від

Усна консультація юриста та адвоката по сімейним питанням. 10
Письмова консультація юриста та адвоката по сімейним питанням. 10
Виїзна консультація юриста та адвоката по сімейним питанням. 20
Ознайомлення з матеріалами   справи на будь-якій стадії  цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 10
Юридичний аудит документів по справі. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по  справі. 10
Юридичний супровід процесу розірвання шлюбу. 40
Підготовка шлюбного договору. 40
Розподіл майна після розірвання шлюбу. 40

СПАДКОВЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро

від

Усна консультація юриста та адвоката по спадковим питанням. 10
Письмова консультація юриста та адвоката по спадковим питанням. 10
Виїзна консультація юриста та адвоката по спадковим  питанням. 20
Ознайомлення з матеріалами справи на будь-якій стадії  цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 10
Юридичний аудит документів по спадковим питанням. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по  спадковим питанням. 10
Юридичний супровід в процесі прийняття спадщини. 40
Представництво інтересів клієнта  в судах України при спадкуванні майна. 40
Визнання заповіту недійсним. 40
Поновлення строків спадкування. 40
Перерозподіл часток в спадковому майні. 40

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (Республіка  Польща)

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро

від

Повна підтримка в оформленні карти тимчасового перебування 1000
Повна підтримка в оформленні карти постійного перебування 1000
Допомога в подачі документів для отримання польського громадянства 1200
Пошук нерухомості в Польщі 100
Звернення за отриманням дозволу від МВС Польщі для покупки нерухомості 200
Допомога при оформленні нерухомості 100
Допомога при відкритті банківського рахунку 100
Звернення за різними документами, дозволами 100
Пошук орендованого житла (в тому числі з пропискою) 100
Бронювання готелю 25
Планування відпочинку чи оздоровлення в Польщі 100
Послуги «Консьерж» для гостей Польщі 100

ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Вид послуги

Вартість в євро

від

Реєстрація нової фірми (ТОВ) 1400
Покупка готової фірми 2200
Бухгалтерський облік (за місяць) 150
Пошук готового бізнесу 500
Віртуальний офіс (за місяць) 25
Допомога в організації фірми, включаючи юридичні та бухгалтерські послуги (за місяць) 500
Відкриття банківського рахунку фірми 100
Звернення за ліцензіями та дозволами 100
Пошук партнерів та ринків збуту 300
Реєстрація торгової марки, оформлення патенту 1000
Складання договорів 500

ПОСЛУГИ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Вид послуги

Вартість в євро

від

Працевлаштування по наших вакансіях безкоштовно
Пошук роботи (включаючи складення резюме) 200
Допомога в отриманні запрошення на роботу 50
Допомога в отриманні дозволу на роботу 100

ПОШУК ТА ДОСТАВКА АВТО(ІНШОЇ ТЕХНИКИ)

Вид послуги

Вартість в євро

від

Пошук авто (та іншої техніки) 20
Допомога в покупці та оформленні авто 200
Доставка авто та іншої техніки в країну призначення 1000

ПОСЛУГИ ПО НАВЧАННЮ

Вид послуги

Вартість в євро

від

Організація вступу в ВНЗ Польщі (з гарантією вступу) 400
Пошук і допомога в виборі курсів в Польщі 150
Організаційна та інформаційна підтримка студента, включаючи звернення за картою тимчасового перебування (6 місяців) 200
Повна підтримка в оформленні карти тимчасового перебування для студента 400

ІНШІ ПОСЛУГИ

Вид послуги Вартість в євро

від

Надання перекладача як супровідника (година) 20
Нотаріальний переклад. 15
Письмовий переклад (1800 знаків) 10
Пошук товарів на интернет сервісах Польщі та пересилка в країну призначення. 10