Подзвонити зараз Поставити питання

Банкрутство підприємств.

Банкрутство – недостатність активів у ліквідній формі, яка сприяє незадоволенню юридичною особою вимогам своїх кредиторів в належні терміни. Можливі причини банкрутства, такі:

  • зовнішні (економічні або політичні причини, банкрутство боржників тощо);
  • внутрішні (падіння попиту на послуги / продукцію компанії, зростання заборгованості, дефіцит оборотних коштів, і т.п.).
    Основними ознаками банкрутства слід вважати: затримки у виплаті зарплати, скорочення обсягу продажів; призупинення поточних платежів; і т.п.
    Одна з найбільш поширених причин в банкрутстві підприємства є допущення помилки в управлінні. Саме тому, керівництву необхідно точно дослідити причину виниклої ситуації і вжити відповідні заходи, тому що це прямий фактор впливу на скорочення внутрішніх витрат або штату, як і санація (коли підприємство підтримується інвестором).
    Признание компании банкротом осуществляется как самостоятельно (под контролем суда, после объявления его финансовой несостоятельности), так и по решению арбитражного суда.
    Юридична компанія «Микола Дем’яненко та партнеры» надає повну підтримку і консультацію в наданні послуг з питань банкрутства юридичної особи.