Подзвонити зараз Поставити питання


ЗАГАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Вид послуги Вартість в гривні від
Усна юридична консультація безкоштовно  в офісі
Ознайомлення з матеріалами справи на будь-якій стадії цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 500
Юридичний аудит документів. 500
Розробка стратегії юридичного супроводу. 300
Досудове вирішення спорів. 500
Підготовка позовних заяв, апеляційних  та касаційних скарг 800
Підготовка процесуальних документів (заяв, запитів, клопотань, пояснень, претензій, вимог, мирових угод, договорів, угод, відзивів). 300
Визнання кредитних договорів, іпотечного договору або договору застави недійсними,  визнання поруки припиненою. 1000
Участь представника  у судовому засіданні 1500
Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 500
Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань 1500
Представництво інтересів клієнта  у відділі державної виконавчої служби, поліції, прокуратурі, банківських та фінансових структурах та в інших державних і недержавних установах і підприємствах. 500
Захист від дій банківських і фінансових установ та колекторських організацій. 1000
Захист у виконавчому провадженні – скасування постанов про відкриття виконавчого провадження, постанов про арешт майна, публічних торгів. 1000
Отримання  витягів, виписок, довідок. 500
Подача документів  в державні та недержавні установи та через поштове відділення. 300
Реєстрація, супровід, припинення діяльності, ліквідація  ТОВ, ПП, БФ, ГО та експрес ліквідація ТОВ 1200
Реєстрація, супровід, припинення діяльності ФОП. 1000
Повернення коштів  фізичним особам, ФОП, ТОВ,  ПП, БФ, ГО. договірна
Реструктуризація боргів фізичних осіб ФОП, ТОВ, ПП. 1000

СІМЕЙНІ СПОРИ

Вид послуги Вартість в гривні від
Підготовка шлюбного договору. 1500
Врегулювання сімейних спорів в досудовому порядку 1000
Розірвання шлюбу,  визнання шлюбу недійсни 1500
Підготовка договорів, угод, претензій, вимог, клопотань, пояснень, відзивів при розірванні шлюбу 1000
Підготовка позову про розірвання шлюбу 1500
Представництво в судах при розлученні 1500
Досудове врегулювання спорів при розподілі майна подружжя 1000
Підготовка договору про розподіл майна подружжя 1000
Підготовка договорів, угод, претензій, вимог, клопотань, пояснень, відзивів при розподілі майна подружжя 1000
Підготовка позову про розподіл майна подружжя 1500
Представництво в судах при розподілі майна подружжя 2000
Підготовка позовної заяви про стягнення аліментів 1500
Підготовка позовної заяви про збільшення чи зменшення розміру аліментів 1500
Підготовка апеляційних скарг в сімейних спорах 2000
Підготовка касаційних скарг в сімейних спорах 2500
Оскарження дій виконавчої служби в сімейних спорах 1000
Представництво у відділі державної виконавчої служби, державних і недержавних установах і підприємствах  в сімейних спорах 500

ЦИВІЛЬНІ СПОРИ

Вид послуги Вартість в гривні від
Досудове врегулювання цивільних спорів 1000
Підготовка претензій і вимог про стягнення матеріальної шкоди 1000
Підготовка договорів, угод, запитів, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг 1000
Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 1000
Представництво в суді, виконавчій службі, поліції, прокуратурі, банківських та фінансових структурах та в інших державних і недержавних установах і підприємствах 1000
Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань 1500
Отримання витягів, довідок, виписок. 500

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вид послуги Вартість в гривні від
Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань. 1500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (захист підозрюваного, обвинуваченого,  свідка, потерпілого, цивільного позивача або відповідача)  під час досудового розслідування. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь при проведенні допитів, очних ставок, обшуків, виїмок, та інших слідчих/процесуальних  діях) під час досудового розслідування 1500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні ( відвідування обвинуваченого/підозрюваного у слідчому ізоляторі) під час досудового розслідування. 1500
Оскарження  дій і рішень слідчого, прокурора, судді  на досудовому розслідуванні. 1500
Підготовка адвокатом процесуальних документів (запитів, клопотань, заяв, скарг, заперечень  та інших документів) під час досудового розслідування. 1000
Ініціювання  та організація проведення необхідних та незалежних експертиз. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь адвоката при розгляді кримінальної справи в судах першої інстанції,  апеляційному, касаційному, Верховному суді України). 1000
Заперечення проти дій судді, відвід складу суду і інших учасників процесу. 1000
Оскарження вироків суду. 1000
Представництво інтересів на стадії виконання вироку (визначення місця відбування покарання,  звільнення від відбування покарання, заміна не відбутої частини покарання більш м’яким видом покарання, дострокове погашення судимості, зняття судимості). 1000
Оскарження дій і рішень адміністрації колонії або іншого органу, що відає виконанням покарання. 1500
Вимога адвоката про відшкодування моральної та майнової шкоди при незаконному кримінальному переслідуванню клієнта, за яким визнано право на реабілітацію. 1500

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Вид послуги Вартість в гривні від
Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 1000
Спори про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії  або утриматися від вчинення певних дій. 1000
Спори про стягнення  з  суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю. 1000
Спори про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. 1000
Оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів  владних повноважень,  які стосуються інтересів конкретної особи. 1000
Спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно – правових   актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 1000
Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (податкові спори, спори з приводу нарахування внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, тощо). 1000
Оскарження указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно – правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України. 1000
Встановлення законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно – правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. 1000

СПОРИ  З БАНКАМИ ТА ФІНАНСОВИМИ УСТАНОВАМИ

Вид послуги Вартість в гривні від
Захист інтересів вкладників в поверненні грошових коштів  у випадку банкрутства банку включаючи роботу з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 1000
Реструктуризації кредитної заборгованості – списання частини боргу, погашення кредиту єдиним платежем із зменшенням суми заборгованості, розміру щомісячних платежів та розміру відсотків, перенесення строків платежів по кредиту. 1000
Визнання кредитних договорів недійсними на підставі незаконного підвищення відсотків, нав’язування банком отримання кредиту у валюті, прихованих платежів і т.і. та повернення позичальнику сплачених ним на користь банку коштів. 1000
Визнання поруки припиненою – звільнення поручителя від відповідальності по сплаті кредитної заборгованості. 1000
Визнання іпотечного договору або договору застави недійсними  і виведення майна з-під заборони відчуження. 1000
Захист клієнта при стягненні банком заборгованості за договором фінансового лізингу та «кредитній картці». 1000
Стягнення із банку на користь вкладників або їх спадкоємців, коштів за договором банківського вкладу, а саме суми вкладу, процентів за користування вкладом, 3% річних та суми інфляційних втрат, які нараховуються до моменту фактичного повернення банком вкладу. 1000
Юридичний аудит кредитних договорів, договорів поруки, іпотеки, застави та договорів банківського вкладу. 1000
Захист від дій колекторських організацій. 1000
Захист боржника у виконавчому провадженні – скасування постанов про відкриття виконавчого провадження, постанов про арешт майна, публічних торгів. 1000
Представництво інтересів в судах всіх інстанцій в банківських і фінансових установах, поліції, прокуратурі, податковій інспекції, митниці та в інших державних та недержавних установах і підприємствах України. 1500
Підготовка позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг договорів, угод, клопотань, пояснень, запитів, та інших процесуальних документів 1500
Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 1000
Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань 1500
Отримання  витягів, виписок, довідок. 500

РЕЄСТРАЦІЯ, СУПРОВІД І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ,  ЛІКВІДАЦІЯ  ФОП

Вид послуги Вартість в гривні від
Реєстрація ФОП (фізична особа-підприємець). 1000
Супровід діяльності ФОП. 1000
Представництво в судах, податковій, виконавчій службі, банківських та фінансових установах та інших державних та недержавних підприємствах. 1000
Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань 1500
Підготовка договорів, угод, позовних заяв, клопотань, пояснень, запитів, апеляційних і касаційних скарг, звернення до ЄСПЛ та інших процесуальних документів. 1000
Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 1500
Повернення коштів ФОП. 1000
Реструктуризація боргів ФОП. 1000
Оскарження дій податкової та виконавчої служби по ФОП 1500
Отримання витягів, виписок, довідок, та інших документів по ФОП 500
Припинення діяльності ФОП. 1000
Ліквідація  ФОП. договірня

СУПРОВІД, ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ЛІКВІДАЦІЯ ТОВ, ПП, БФ, ГО

Вид послуги Вартість в гривні від
Юридичний аналіз роботи ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Розробка внутрішніх документів, у тому числі, протоколів і статутів. ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Супровід діяльності  (усна, письмова консультація, договірна робота, трудові  відносини). ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Підготовка договорів, угод, претензії, вимог, позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг по ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Оперативна юридична підтримка при проведенні податкових перевірок платників податків та зустрічних звірок по ТОВ ПП. 2000
Представництво інтересів клієнта на переговорах з постачальниками, покупцями та іншими можливими контрагентами  ТОВ,  ПП. 1000
Повернення коштів  ТОВ,  ПП, БФ, ГО. 1000
Реструктуризація боргів ТОВ, ПП. 1000
Захист від банків ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Захист від виконавчої служби ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Оскарження дій податкової та виконавчої служби по ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1500
Отримання витягу, виписки, довідки, та інших документів по ТОВ, ПП, БФ, ГО 500
Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань 1500
Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 1000
Представництво в суді,  виконавчій службі, поліції, прокуратурі, банківських та фінансових структурах та в інших державних і недержавних установах і підприємствах по ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1500
Припинення діяльності ТОВ, ПП, БФ, ГО. 1000
Ліквідація ТОВ, ПП, БФ, ГО. договірна
Експрес ліквідація ТОВ. договірна