Подзвонити зараз Поставити питання

ПОСЛУГИ АДВОКАТІВ ТА ЮРИСТІВ КОМПАНІЇ

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Усна консультація юриста та адвоката. безкоштовно  в офісі
Письмова консультація юриста та адвоката. 500
Виїзна консультація юриста та адвоката. 800
Ознайомлення з матеріалами справи на будь-якій стадії цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 300
Юридичний аудит документів. 500
Розробка стратегії юридичного супроводу. 300
Досудове вирішення спорів. 500
Підготовка позовних заяв. 800
Підготовка апеляційних скарг. 1000
Підготовка касаційних скарг. 1200
Підготовка мирових угод. 500
Підготовка процесуальних документів (заяв, клопотань, пояснень, претензій) 300
Участь представника у судовому засіданні. 800
Представництво інтересів клієнта в державних та недержавних установах. 500
Подача документів безпосередньо в державні та недержавні установи та через поштове відділення. 300

ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Припинення, розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним. 500
Визнання недійсним шлюбного договору, застосування наслідків недійсності шлюбного договору. 500
Стягнення аліментів, збільшення чи зменшення розміру аліментів. 500
Визначення місця проживання дитини, участь у вихованні дитини. 500
Позбавлення  батьківських прав, поновлення батьківських прав. 500
Встановлення батьківська, материнства. 500
Скасування усиновлення  (удочеріння ) чи визнання його недійсним. 500
Поділ майна (рухомого та нерухомого) набутого за час перебування у шлюбі подружжя. 500
Складання проекту шлюбного договору, договорів якими врегульовуються сімейні відносини з будь яких питань, що виникають під час перебування у шлюбі, спільного проживання сім’єю. 500
Складання проектів договорів про порядок користування житловім будинком, квартирою, іншою будівлею чи спорудою, земельною ділянкою. 800
Складання  проектів договорів про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя. 800
Складання проектів  договорів купівлі – продажу, міни, дарування, довічного утримання  (догляду), застави частки одного із подружжя у справі спільної сумісної власності. 800
Вжиття правових заходів щодо виділу в натурі частки одного із подружжя у праві спільної сумісної власності або визначення порядку користування майном. 500
Здійснення захисту сімейних прав та інтересів шляхом встановлення правовідношення, примусового виконання добровільно не виконаного обов’язку, припинення правовідношення  та його анулювання, припинення дій порушуючих сімейні права, відновлення правовідношення  існувавшого до порушення права, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, зміни правовідношення , визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади їх посадових і службових осіб. 500

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Ініціювання відкриття кримінального провадження та внесення його в Єдиний реєстр досудових розслідувань. 1500
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (захист підозрюваного, обвинуваченого,  свідка, потерпілого, цивільного позивача або відповідача)  під час досудового розслідування. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь при проведенні допитів, очних ставок, обшуків, виїмок, та інших слідчих/процесуальних  діях) під час досудового розслідування 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні ( відвідування обвинуваченого/підозрюваного у слідчому ізоляторі) під час досудового розслідування. 1000
Оскарження  дій і рішень слідчого, прокурора, судді  на досудовому розслідуванні. 1000
Підготовка адвокатом процесуальних документів (запитів, клопотань, заяв, скарг, заперечень  та інших документів) під час досудового розслідування. 500
Ініціювання  та організація проведення необхідних та незалежних експертиз. 1000
Представництво інтересів у кримінальному провадженні (участь адвоката при розгляді кримінальної справи в судах першої інстанції,  апеляційному, касаційному, Верховному суді України). 1000
Заперечення проти дій судді, відвід складу суду і інших учасників процесу. 500
Оскарження вироків суду. 1000
Представництво інтересів на стадії виконання вироку (визначення місця відбування покарання, умовно – дострокове звільнення від відбування покарання, заміна не відбутої частини покарання більш м’яким видом покарання, дострокове погашення судимості, зняття судимості). 500
Оскарження дій і рішень адміністрації колонії або іншого органу, що відає виконанням покарання. 500
Вимога адвоката про відшкодування моральної та майнової шкоди при незаконному кримінальному переслідуванню клієнта, за яким визнано право на реабілітацію. 500

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Оскарження будь – яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності. 500
Спори про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії  або утриматися від вчинення певних дій. 500
Спори про стягнення  з  суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю. 500
Спори про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень. 500
Оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів  владних повноважень,  які стосуються інтересів конкретної особи. 500
Спори фізичних та юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно – правових   актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності. 500
Спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (податкові спори, спори з приводу нарахування внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування, тощо). 500
Оскарження указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно – правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України. 500
Встановлення законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно – правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень. 500

БАНКІВСЬКЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Захист інтересів вкладників в поверненні грошових коштів  у випадку банкрутства банку включаючи роботу з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. 500
Реструктуризації кредитної заборгованості – списання частини боргу, погашення кредиту єдиним платежем із зменшенням суми заборгованості, розміру щомісячних платежів та розміру відсотків, перенесення строків платежів по кредиту. 1000
Визнання кредитних договорів недійсними на підставі незаконного підвищення відсотків, нав’язування банком отримання кредиту у валюті, прихованих платежів і т.і. та повернення позичальнику сплачених ним на користь банку коштів. 1000
Визнання поруки припиненою – звільнення поручителя від відповідальності по сплаті кредитної заборгованості. 1000
Визнання іпотечного договору або договору застави недійсними  і виведення майна з-під заборони відчуження. 1000
Захист клієнта при стягненні банком заборгованості за договором фінансового лізингу та «кредитній картці». 500
Стягнення із банку на користь вкладників або їх спадкоємців, коштів за договором банківського вкладу, а саме суми вкладу, процентів за користування вкладом, 3% річних та суми інфляційних втрат, які нараховуються до моменту фактичного повернення банком вкладу. 1000
Юридичний аудит кредитних договорів, договорів поруки, іпотеки, застави та договорів банківського вкладу. 500
Захист від дій колекторських організацій. 500
Захист боржника у виконавчому провадженні – скасування постанов про відкриття виконавчого провадження, постанов про арешт майна, публічних торгів. 1000

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Розробка договорів: поставки, оренди, позики, про надання послуг та інших. 500
Складання попередніх договорів, угод та будь-яких правочинів на будь-який предмет з будь-якими умовами, що не суперечать законодавству України. 500
Представництво інтересів клієнта при взаємодії з органами державної влади. 1000
Представництво інтересів клієнта на переговорах з постачальниками, покупцями та іншими можливими контрагентами. 500
Представництво інтересів клієнта в корпоративних спорах. 500
Представництво інтересів клієнта в банківських спорах. 500
Послуги юриста у правовому аналізі будь-яких видів договорів. 300
Складання листів, довідок, заяв на будь-який предмет здійснення господарської діяльності. 300
Розробка внутрішніх документів, у тому числі, протоколів і статутів. 300
Абонентське обслуговування підприємств (усна, письмова консультація, договірна робота, трудові відносини). 1000
Консультація та складання відповідних документів з кадрових питань. 300

ПОДАТКОВЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Податкове структурування окремих угод та транзакцій для підвищення ефективності та зменшення податкового навантаження  при експорті або імпорті, виплаті доходів, придбанні або продажу нерухомості. 1000
Податкове структурування бізнесу, в тому числі з використанням компаній з юрисдикцій де менші ставки оподаткування. 1000
Здійснення юридичного аудиту та рекомендацій щодо оподаткування окремих транзакцій, в тому числі правочинів з корпоративними правами, нерухомим та рухомим майном, об’єктами інтелектуальної власності. 1000
Оперативна підтримка адвоката при проведенні податкових перевірок платників податків та зустрічних звірок. 1000
Представництво  інтересів платників податків у податкових спорах (нарахування податкових зобов’язань та фінансових санкцій, стягнення, розстрочення, відстрочення або списання податкового боргу платника податків, застосування податкової застави, накладання арешту на банківські рахунки та майно, реалізації майна для погашення податкового боргу). 1000
Оскарження актів перевірок, повідомлень – рішень податкової (до вищестоящого органу та суду). 1000

ДОПОМОГА АДВОКАТА ПРИ ДОРОЖНЬО – ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОДАХ

ТА ПО СТАТТІ  130 КУпАП

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Усна, письмова, виїзна консультація  адвоката по питанням дорожньо-транспортних пригод та оскарженню 130 статті КУпАП. 500
Ознайомлення з матеріалами  справи на будь-якій стадії кримінального чи  адміністративного процесу. 300
Юридичний аудит документів -  складених протоколів, постанов  по  питанням дорожньо-транспортних пригод та по  130 статті КУпАП. 300
Розробка стратегії юридичного супроводу по  питанням дорожньо-транспортних пригод та оскарженню 130 статті КУпАП. 300
Оскарження дій чи бездіяльності  поліцейських,складених протоколів, постанов по  питанням дорожньо-транспортних пригод та по  130 статті КУпАП. 1000
Повернення посвідчень на право користування транспортним засобом чи продовження дії тимчасових посвідчень на право користування транспортним засобом. 1000
Участь адвоката в кримінальному провадженні та адміністративному процесі. 1000
Участь адвоката  у судових  засіданнях. 1500
Стягнення страхового відшкодування в результаті дорожньо-транспортної  пригоди. 800
Стягнення відшкодування моральної і матеріальної шкоди нанесеної в результаті в результаті дорожньо-транспортної  пригоди та по 130 статті КУпАП. 800

РЕЄСТРАЦІЯ, ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЄДРПОУ

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Реєстрація ФОП (фізична особа-підприємець). 800
Реєстрація ТОВ, ПП.  Благодійних фондів, Громадських організацій 1500
Перереєстрація ТОВ, ПП, Благодійних фондів, Громадських організацій. 1000
Ліквідація та банкрутство ФОП (Фізична особа-підприємець). 1000
Ліквідація та банкрутство ТОВ, ПП, Благодійних фондів, Громадських організацій, і т.і. 1500
Банкрутство фізичної особи (людини) 1000
Отримання витягу, виписки, довідки, та інших документів. 300

МЕДИЧНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Надання комплексних консультацій для роз’яснення положень чинного – законодавства України у сфері медичного права
500
Підготовка документації, необхідної для отримання дозвільних документів для здійснення медичної практики, та юридичний супровід процедури отримання таких документів
1000
Надання правової допомоги суб’єктам господарювання, які надають медичні послуги, під час проходження державної акредитації
1000
Супроводження діяльності медичних закладів (розробка внутрішньої документації, проектів договорів про надання медичних послуг, зразків згоди пацієнта на медичне втручання, відмови від медичної допомоги та інших документів, необхідних для здійснення медичної практики)
500
Представництво і захист прав та інтересів суб’єктів медичного права в органах державної влади, місцевого самоврядування, загальних, господарських, адміністративних судах всіх інстанцій
1000
Досудове врегулювання конфліктів між медичними закладами, пацієнтами, лікарями, підприємствами та організаціями
1000
Інші послуги у сфері медичного права
500

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Представництво інтересів клієнта  в разі порушення прав інтелектуальної власності. 1000
Представництво інтересів клієнта  в разі неправомірного використання торгових марок та фірмових найменувань. 1000
Представництво інтересів клієнта  в разі недобросовісної конкуренції та реклами. 1000
Представництво інтересів клієнта  в разі поширення «піратської» або контрафактної продукції. 1000
Підготовки договорів в сфері захисту прав інтелектуальної власності. 500
Розробка договору (ліцензійного, ексклюзивного). 500
Реєстрація знаків для товарів та послуг. 1000
Реєстрація авторських та суміжних прав. 1000
Сертифікація продукції. Договірна
Проведення попереднього пошуку торгової марки. 500
Отримання сертифікатів у сфері захисту прав інтелектуального права. 500
Отримання свідоцтва в сфері захисту прав інтелектуального права. 500

ПОСЛУГИ З НЕРУХОМІСТЮ

Вид послуги

Вартість в гривні
від

Правовий аудит об’єкту нерухомості, що купується (перевірка правовстановлюючих документів на земельну ділянку та інше нерухоме майно, аналіз можливих існуючих обтяжень та наявності відповідних дозволів  у забудовника). 1000
Допомога адвоката при реєстрації права на нерухомість, узаконенні самовільного будівництва, супроводі  угод з нерухомістю, переведенні  житла у нежитловий фонд. 1000
Представництво інтересів клієнта  в Центрі надання адміністративних послуг, органах містобудування та архітектури, органах земельних ресурсів та інших органах і організаціях. 500
Допомога адвоката при реєстрації права власності на землю, на використання землі, зміні цільового призначення, приватизації, присвоєнні кадастрового номера земельної ділянці, експертній грошовій оцінці земельної ділянки, отриманні довідки про відсутність будівель на земельній ділянці. 800

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро
від

Усна консультація юриста та адвоката по господарським питанням. 10
Письмова консультація юриста та адвоката по господарським питанням. 10
Виїзна консультація юриста та адвоката по господарським  питанням. 20
Ознайомлення з матеріалами господарської  справи на будь-якій стадії  цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 10
Юридичний аудит документів по господарським питанням. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по  господарським питанням. 10
Представництво в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово – промисловій палаті України. 100
Реєстрація представництва іноземної компанії. 200
Юридичний аудит міжнародних документів по справі. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по справі. 20
Участь в процесі досудового вирішення спорів. 40
Представництво інтересів клієнта в судах України. 40
Підготовка процесуальних документів по справі. 20
Розробка договорів любої складності в галузі міжнародного права. 40
Юридичний аудит міжнародних договорів. 20

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро
від

Усна консультація юриста та адвоката по сімейним питанням. 10
Письмова консультація юриста та адвоката по сімейним питанням. 10
Виїзна консультація юриста та адвоката по сімейним питанням. 20
Ознайомлення з матеріалами   справи на будь-якій стадії  цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 10
Юридичний аудит документів по справі. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по  справі. 10
Юридичний супровід процесу розірвання шлюбу. 50
Підготовка шлюбного договору. 50
Розподіл майна після розірвання шлюбу. 50

СПАДКОВЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро
від

Усна консультація юриста та адвоката по спадковим питанням. 10
Письмова консультація юриста та адвоката по спадковим питанням. 10
Виїзна консультація юриста та адвоката по спадковим  питанням. 20
Ознайомлення з матеріалами справи на будь-якій стадії  цивільного, кримінального, господарського, адміністративного процесу. 10
Юридичний аудит документів по спадковим питанням. 20
Розробка стратегії юридичного супроводу по  спадковим питанням. 10
Юридичний супровід в процесі прийняття спадщини. 50
Представництво інтересів клієнта  в судах України при спадкуванні майна. 50
Визнання заповіту недійсним. 50
Поновлення строків спадкування. 50
Перерозподіл часток в спадковому майні. 50

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ (Республіка  Польща)

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Вид послуги

Вартість в євро


Повна підтримка в оформленні карти тимчасового перебування Ціна за домовленістю
Повна підтримка в оформленні карти постійного перебування Ціна за домовленістю
Допомога в подачі документів для отримання польського громадянства Ціна за домовленістю
Пошук нерухомості в Польщі Ціна за домовленістю
Звернення за отриманням дозволу від МВС Польщі для покупки нерухомості Ціна за домовленістю
Допомога при оформленні нерухомості Ціна за домовленістю
Допомога при відкритті банківського рахунку Ціна за домовленістю
Звернення за різними документами, дозволами Ціна за домовленістю
Пошук орендованого житла (в тому числі з пропискою) Ціна за домовленістю
Бронювання готелю Ціна за домовленістю
Планування відпочинку чи оздоровлення в Польщі Ціна за домовленістю
Послуги «Консьерж» для гостей Польщі Ціна за домовленістю

ПОСЛУГИ ДЛЯ БІЗНЕСУ

Вид послуги

Вартість в євро


Реєстрація нової фірми (ТОВ) Ціна за домовленістю
Покупка готової фірми Ціна за домовленістю
Бухгалтерський облік (за місяць) Ціна за домовленістю
Пошук готового бізнесу Ціна за домовленістю
Віртуальний офіс (за місяць) Ціна за домовленістю
Допомога в організації фірми, включаючи юридичні та бухгалтерські послуги (за місяць) Ціна за домовленістю
Відкриття банківського рахунку фірми Ціна за домовленістю
Звернення за ліцензіями та дозволами Ціна за домовленістю
Пошук партнерів та ринків збуту Ціна за домовленістю
Реєстрація торгової марки, оформлення патенту Ціна за домовленістю
Складання договорів Ціна за домовленістю

ПОСЛУГИ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Вид послуги

Вартість в євро


Працевлаштування по наших вакансіях Ціна за домовленістю
Пошук роботи (включаючи складення резюме) Ціна за домовленістю
Допомога в отриманні запрошення на роботу Ціна за домовленістю
Допомога в отриманні дозволу на роботу Ціна за домовленістю

ПОШУК ТА ДОСТАВКА АВТО(ІНШОЇ ТЕХНИКИ)

Вид послуги

Вартість в євро


Пошук авто (та іншої техніки) Ціна за домовленістю
Допомога в покупці та оформленні авто Ціна за домовленістю
Доставка авто та іншої техніки в країну призначення Ціна за домовленістю

ПОСЛУГИ ПО НАВЧАННЮ

Вид послуги

Вартість в євро


Організація вступу в ВНЗ Польщі (з гарантією вступу) Ціна за домовленістю
Пошук і допомога в виборі курсів в Польщі Ціна за домовленістю
Організаційна та інформаційна підтримка студента, включаючи звернення за картою тимчасового перебування (6 місяців) Ціна за домовленістю
Повна підтримка в оформленні карти тимчасового перебування для студента Ціна за домовленістю

ІНШІ ПОСЛУГИ

Вид послуги

Вартість в євро


Надання перекладача як супровідника (година) Ціна за домовленістю
Нотаріальний переклад. Ціна за домовленістю
Письмовий переклад (1800 знаків) Ціна за домовленістю
Пошук товарів на интернет сервісах Польщі та пересилка в країну призначення. Ціна за домовленістю