Задати питання

Трудові спори

У кожного з нас, існують різні ситуації на роботі.
Іноді виникають випадки, коли роботодавці зазіхають на конституційне право громадянина, і ці права необхідно відстоювати в суді чи в інших інстанціях тому що з роботодавця при вчиненні юридично правильних дій можна як мінімум стягнути абсолютно всю заборгованість із зарплати, і відшкодувати моральну шкоду.
Юридична компанія «Дем’яненко та партнери» надає допомогу щодо захисту трудових прав в повному обсязі.

Трудовий договір та договір цивільно-правового характеру.

Яка різниця?

Питання визначення різниці між трудовим договором та договором цивільно-правового характеру (ЦПХ) має дуже практичне значення.

По-перше, це податки. Роботодавцю дешевше платити податки та єдиний соціальний внесок за договором ЦПХ, ніж за трудовим договором.

По-друге, це відповідальність. Роботодавці зобов’язані створювати безпечні умови праці на робочому місці, слідкувати за охороною праці, та нести відповідальність у разі настання нещасних випадків.

У разі ж укладення договору ЦПХ, роботодавець не є роботодавцем з юридичної точки зору, а лише замовником, а працівник є лише виконавцем, який надає послуги (виконує роботи) на свій ризик.

Отже, пропоную проаналізувати переваги та недоліки укладення трудового договору та договору ЦПХ.

Окремо,  наголошую що контракт, це форма трудового договору, а не договору ЦПХ, тому щодо осіб, що уклали контракт, застосовуються ті ж умови, що й для осіб, що уклали трудовий договір з певними особливостями, передбаченими у контракті.

Критерій відмінності Трудовий договір Договір ЦПХ
Законодавство, що регулює правовідносини КЗпП Цивільний кодекс
Предмет регулювання Процес виконання робіт Результат робіт
Форма договору Усна або письмова Тільки письмова
Наказ або розпорядження про прийняття на роботу Видається Ні
Надання роботодавцю(замовнику) трудової книжки Так Ні
Зарахування до числа працівників Так Ні
Підлягання внутрішньому трудовому розпорядку Так Ні
Робота виконується особисто Так Можна залучити ін. осіб
Робота виконується за певною професією, посадою, спеціальністю та кваліфікацією. Так Ні
Обов’язок виконати міру праці (робочий час, норма виробітку) Так Ні
Поширення на особу соціально-трудових гарантій передбачених колективним договором Так Ні
Отримання виплат з фонду соцстрахування у разі тимчасової втрати працездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною, тощо Так Ні
Право на відпустку Так Ні
Гарантії від незаконного звільнення, в т.ч. вагітних жінок, жінок, що мають малолітніх дітей та одиноких матерів Так Ні
Зарахування страхового стажу, що дає право на пенсію Так Так
Оплата праці Регулярно Відповідно до умов договору
Охорона праці Так Ні
Підписання актів виконаних робіт (наданих послуг), тощо Ні Так
Відповідальність працівника/виконавця Дисциплінарна, матеріальна, в т.ч. повна матеріальна відповідальність Цивільно-правова (штраф та пеня), відшкодування збитків у повному обсязі
Засоби впливу на роботодавця/замовника за не виплату (затримку у виплаті) винагороди Можна поскаржитися до Держпраці, подати заяву про злочин Подання позову про стягнення заборгованості
Запис у трудову книжку про виконану роботу Здійснюється Ні

Договір ЦПХ може укладатися з різних видів: договір про надання послуг, підряд, доручення, авторський договір та інші.

Варто зазначити, що назва договору як «трудовий договір», ще не означає, що він дійсно є трудовим.

На практиці трапляються випадки коли так звані договори ЦПХ визнаються судом трудовими. Зазвичай це буває:

—  при недотриманні письмової форми договору ЦПХ;

— зміст договору відповідає змісту трудового договору незалежно від його назви;

— порядок допуску особи до виконання робіт (надання послуг) фактично відповідає порядку допуску працівника до роботи (проведений інструктаж з охорони праці, ознайомлено з правилами трудового розпорядку, колективним договором);

— характер виконуваної роботи за договором ЦПХ відповідає трудовим функціям за посадою, що зазначена в штатному розписі;

— продовження виконання робіт (надання послуг) після закінчення строку дії договору ЦПХ;

— тощо

Інформація з Інтернету.

«Карантин роботі не завада»: відпустка без збереження заробітної плати.


Працівник може домовитись з роботодавцем про відпустку без збереження заробітної плати з будь-яких причин. Термін такої відпустки – не більше 15 календарних днів на рік.

Це загальне правило, з якого звичайно ж є виключення. Воно з’явилося невдовзі після запровадження карантину та звучить наступним чином:

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений ч. 2 ст. 84 КЗпП.

Тобто, під час карантину, працівник має право перебувати у відпустці без збереження заробітної плати не 15 днів, а стільки, скільки діє карантин. Заробітної плати він звичайно за цей час не отримує, але його робоче місце за ним зберігається.

Підставою для оформлення такої відпустки є заява працівника  приблизно наступного змісту: «Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної плати відповідно до ч. 4 ст. 84 КЗпП та ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки», а далі вказати бажану дату початку відпустки та дату її завершення («до закінчення карантину» чи конкретну дату).

Інформація з Інтернету.